Monday, September 28, 2009

Jawatan Kosong Penang Development Coperation

Jawatan Kosong Penang Development Coperation

1. Jawatan : Pembantu Juruaudit Kanan (Gred W22) – Tetap

 • Klasifikasi : Perkhidmatan Kewangan
 • Kumpulan : Sokongan
 • Jadual Gaji : P1T1 RM1,916.94 – P1T12 RM2,839.55
 • P2T1 RM2,059.12 – P2T12 RM3,136.04
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM115.00
 • Bantuan Sara Hidup : RM300.00
 • Imbuhan Tetap Perumahan : RM180.00
 • Kekosongan : 1

2. Jawatan : Pembantu Akauntan (Gred W17) – Tetap

 • Klasifikasi : Perkhidmatan Kewangan
 • Kumpulan : Sokongan
 • Jadual Gaji : P1T1 RM821.89 – P1T24 RM2152.86
 • P2T1 RM873.32 – P2T24 RM2274.01
 • P3T1 RM926.26 – P3T24 RM2399.46
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM115.00
 • Imbuhan Tetap Perumahan : RM180.00
 • Bantuan Sara Hidup : RM300.00
 • Bayaran Insentif Tugas Kewangan : RM40.00
 • Kekosongan : 1

3 Jawatan : Pengawal Keselamatan (Gred KP11) – Tetap

 • Klasifikasi : Perkhidmatan Keselamatan & Pertahanan Awam
 • Kumpulan : Sokongan
 • Jadual Gaji : P1T1 RM740.62 – P1T21 RM1714.26
 • P2T1 RM783.09 – P2T21 RM1802.40
 • P3T1 RM827.19 – P3T21 RM1892.17
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM95.00
 • Imbuhan Tetap Perumahan : RM180.00
 • Bantuan Sara Hidup : RM300.00
 • Kekosongan : 1

4. Jawatan : Juruteknik (Mekanikal)(Gred J17) – Tetap

 • Klasifikasi : Perkhidmatan Kejuruteraan
 • Kumpulan : Sokongan
 • Jadual Gaji : P1T1 RM843.06 – P1T26 RM2325.37
 • P2T1 RM896.00 – P2T26 RM2452.46
 • P3T1 RM950.45 – P3T26 RM2583.95
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM115.00
 • Imbuhan Tetap Perumahan : RM180.00
 • Bantuan Sara Hidup : RM300.00
 • Kekosongan : 1

KELAYAKAN

(a) Sijil dalam bidang Mekanikal yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T9); dan
(b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

KELAYAKAN

Pembantu Juruaudit Gred W17 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Juruaudit Gred W22 yang kosong apabila telah:-
 1. disahkan dalam perkhidmatan;
 2. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 3. lulus semua penilaian tahap kecekapan (PTK) yang ditetapkan; dan
 4. diperaku oleh ketua perkhidmatan.

Permohonan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan beserta laporan Penilaian Prestasi bagi 3 tahun terakhir dan salinan keputusan Peperiksaan PTK.


CARA MEMOHON

clik disini BORANG PERMOHONAN JAWATAN


1.Borang permohonan boleh didapati daripada:-

Pengurus Kanan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
No. 1, Pesiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang
Tel: 04-6340111 Fax: 04-6448111

dengan bayaran tunai RM1.00 atau dalam bentuk Wang Pos RM1.00 (bayar kepada: PDC) dengan mengemukakan sampul surat berukuran 23sm x 11sm bersetem 50 sen dan beralamat sendiri.
(c) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru berukuran pasport, salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil-sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan.
(d) Calon-calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan-Badan Berkanun/Kerajaan Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.
(e) Tarikh tutup permohonan ialah pada 9 OKTOBER 2009. Borang permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak.
(f) Permohonan hanya dibenarkan bagi calon-calon yang mempunyai kelayakan sebagaimana disyaratkan sahaja.
(g) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(h) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh enam (6) bulan selepas dari tarikh iklan ditutup, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

No comments:

Post a Comment

Jawatan Kekosongan Kerajaan dan Swasta Headline Animator