Wednesday, April 14, 2010

JOB: BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN 2010

Act 2010.
Jabatan Perangkaan Malaysia
Apply to be invited to all Malaysian citizens.Features fill job vacancies as follows.

1. JAWATAN : PEMBANCI
2. TARAF JAWATAN : SAMBILAN
3. KUMPULAN : PERKHIDMATAN SOKONGAN
4. GAJI : GAJI HARI/RM 35.73 SEHARI
5. ELAUN KHIDMAT AWAM : RM 5.00 SEHARI
ELAUN SARA HIDUP : RM13.04 SEHARI
6. SYARAT KELAYAKAN
i) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan dengan LULUS dalam matapelajaran Bahasa Malaysia atau;
ii) Pegawai yang sedang berkhidmat bagi kumpulan sokongan gred 17 hingga 26
dan mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan dan;
iii) Berumur 18 tahun ke atas
iv) Berkebolehan bertutur dan memahami bahasa yang paling luas digunakan di
kawasan bancian
v) Seberapa boleh calon hendaklah terdiri daripada mereka yang biasa dengan
kawasan tempatan dan
iv) Keutamaan diberi kepada mereka yang mempunyai lesen memandu dan
kenderaan sendiri

Terms of Service.
    28 June 2010 - August 22, 2010 (8 weeks).

for more aplication please cliks here

No comments:

Post a Comment

Jawatan Kekosongan Kerajaan dan Swasta Headline Animator