Sunday, October 11, 2009

Iklan Jawatan kosong Majlis Daerah Pekan(MDP)

Kepada seluruh warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan Kumpulan Sokongan sebagaimana berikut :
(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang berpengalaman dalam melaksanakan tugas berkaitan di Pihak Berkuasa Daerah Tempatan)

  • 1. Penolong Arkitek Landskap - (1 kekosongan)
  • 2. Penolong Jurutera (Awam) - (1 kekosongan)
  • 3. Penolong Jurutera (Mekanikal) - (1 kekosongan)
  • 4. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat - (1 kekosongan)
  • 5. Penolong Juruaudit - (1 kekosongan)
  • 6. Penolong Pegawai Penerangan - (1 kekosongan)
  • 7. Juruteknik Awam - (1 kekosongan)
  • 8. Juruteknik Perancang Bandar & Desa - (1 kekosongan)
  • 9. Juruteknik (Mekanikal/Elektrikal) - (2 kekosongan)
  • 10. Juruteknik Landskap - (1 kekosongan)
Tarikh tutup iklan jawatan 19 Oktober 2009

Link Untuk Iklan Jawatan
;- Iklan Jawatan kosong Majlis Daerah Pekan(MDP)


No comments:

Post a Comment

Jawatan Kekosongan Kerajaan dan Swasta Headline Animator